بابک نجاتی

بابک نجاتی
نـام پـزشـک : بابک نجاتی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 92005
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
آذربایجان شرقی، تبریز، گلگشت،، بیمارستان امام رضا. شمـاره تلفـن : 04133347054
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.