فرزانه اشرفی

فرزانه اشرفی
نـام پـزشـک : فرزانه اشرفی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 81678
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.