علیرضا صادقی

علیرضا صادقی
نـام پـزشـک : علیرضا صادقی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 99302
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.