محمدرضا اوزی

محمدرضا اوزی
نـام پـزشـک : محمدرضا اوزی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 37910
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :
هرمزگان، بندرعباس، خیابان مرادی، ساختمان نور طبقه چهارم، دکتر اوزی. شمـاره تلفـن : 07632249050

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
هرمزگان، بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی ایران ، خیابان کمربندی ، روبروی مرکز بهداشت، بیمارستان شهید محمدی. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.