محمد عباسی

محمد عباسی
نـام پـزشـک : محمد عباسی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 38321
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
همدان، همدان، بلوار ارم، بیمارستان شهید بهشتی. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.