محمد فرات یزدی

محمد فرات یزدی
نـام پـزشـک : محمد فرات یزدی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 39506
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
یزد، یزد، صفاییه بلوار شهید قندی ، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی. شمـاره تلفـن : 9-03538224001
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.