فاطمه معینی نیا

فاطمه معینی نیا
نـام پـزشـک : فاطمه معینی نیا
شمـاره نظـام پـزشکـی : 1
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
قزوین، قزوین، خیابان بوعلی غربی، بیمارستان بوعلی سینا. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.