ولی الله مهرزاد

ولی الله مهرزاد
نـام پـزشـک : ولی الله مهرزاد
شمـاره نظـام پـزشکـی : 44819
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.