مهدی محمود زاده

مهدی محمود زاده
نـام پـزشـک : مهدی محمود زاده
شمـاره نظـام پـزشکـی : 1
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :
اصفهان، اصفهان، خیابان شیخ مفید، دکتر مهدی محمودزاده. شمـاره تلفـن : 36617005

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.