علی اصفهانی

علی اصفهانی
نـام پـزشـک : علی اصفهانی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 1
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دانشگاه - جنب دانشکده دندانپزشکی، بیمارستان قاضی طباطبایی. شمـاره تلفـن : 041-33343811-3
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.