آگهی دعوت برگزاری انتخابات الکترونیک

 26 بهمـن 1398
 دریـافـت پیـوسـت 1
آگهی دعوت برگزاری انتخابات الکترونیک
 

آگهی دعوت برگزاری انتخابات الکترونیک

موسسه انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی ایران  با شماره ثبت 22225 و شناسه ملی 10103552163

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی ایران  می رساند انتخابات این انجمن در  روز پنجشنبه مورخ 1398/12/15 از ساعت 00:15 تا ساعت 23:45 بصورت الکترونیک برگزار می گردد.

از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس به سامانه  http://iman.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند. لازم بذکر است اعضای محترم از یک هفته قبل از تاریخ رسمی انتخابات وارد سامانه شده و از واجد شرایط شرکت بودن خود در این انتخابات اطمینان  حاصل فرمایند و همچنین لطفاً گذرواژه، پسورد خود را الزاما غیر از کدملی خود انتخاب و در حفظ و نگهداری آن جوانب احتیاط را رعایت فرمایید.

دستور:

- انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک

هیات مدیره انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی ایران 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.