پزشکـان عضـو انجمـن

وحید کاوه فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
حسین عمارلو فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محسن تواضع فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
علیرضا اسماعیلی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمد مهدی ادیب سرشکی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
شهاب الدین سهراب خانی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
الناز عطائی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
آزاد توکلی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
سید علی درخشنده فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
مهشید کشکولی بهروزی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
مریم قریشی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
فاطمه نجاتی فر فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
کسری کبیری فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
داود مظفری فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
هانیا ذکائی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
امین داننده مهر فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمدرضا خسروی فارسیجانی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
عفت ایرانی جم فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.