حسنعلی واحدیان

حسنعلی واحدیان
نـام پـزشـک : حسنعلی واحدیان
شمـاره نظـام پـزشکـی : 81088
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :
یزد، یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، بیمارستان شهید صدوقی، کلینیک انکولوژی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6-4، WWW.vahedian.com، دکتر واحدیان. شمـاره تلفـن :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
یزد، یزد، صفاییه بلوار شهید قندی ، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی. شمـاره تلفـن : 9-03538224001
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.