محمد معینی نوده

محمد معینی نوده
نـام پـزشـک : محمد معینی نوده
شمـاره نظـام پـزشکـی : 116892
سـن : 38
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
خراسان رضوی، مشهد، میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)- خیابان احمد آباد- مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی قائم (عج)، بیمارستان قائم. شمـاره تلفـن : 05138400000
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.