سعید رضوی دیزجی

سعید رضوی دیزجی
نـام پـزشـک : سعید رضوی دیزجی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 1
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان کاشانی، بیمارستان آیت اله طالقانی. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.