فریده اکبری

فریده اکبری
نـام پـزشـک : فریده اکبری
شمـاره نظـام پـزشکـی : 95698
سـن : 44
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال، بیمارستان الزهرا. شمـاره تلفـن : 04135539161
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.