هانیا ذکائی

هانیا ذکائی
نـام پـزشـک : هانیا ذکائی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 96852
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
اصفهان، کاشان، هر روز صبح ها، بیمارستان شهید بهشتی. شمـاره تلفـن : 03155540026
اصفهان، کاشان، عصرها، کلینیک ویژه اخوان. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.