داود مظفری

داود مظفری
نـام پـزشـک : داود مظفری
شمـاره نظـام پـزشکـی : 114046
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
گلستان، گرگان، ، بیمارستان صیاد شیرازی. شمـاره تلفـن :
گلستان، گرگان، ، بیمارستان 5آذر. شمـاره تلفـن :
گلستان، گرگان، کلینیک دزیانی روزهای زوج عصرها، کلینیک دزیانی. شمـاره تلفـن :
گلستان، گنبد کاووس، یکشنبه، بیمارستان پیامبر اعظم. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.