مهشید کشکولی بهروزی

مهشید کشکولی بهروزی
نـام پـزشـک : مهشید کشکولی بهروزی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 128192
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :
هرمزگان، بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، روبروی سه راه رازی، ساختمان آرام، طبقه4، واحد15/ هر روز عصرها، مطب دکتر مهشید کشکولی بهروزی. شمـاره تلفـن : 07632253558

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
هرمزگان، بندرعباس، هر روز صبح، بیمار ستان شهید محمدی. شمـاره تلفـن : 07633354056
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.