سید علی درخشنده

سید علی درخشنده
نـام پـزشـک : سید علی درخشنده
شمـاره نظـام پـزشکـی : 104987
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
اصفهان، اصفهان، هر روز صبح، بیمارستان سیدالشهدا. شمـاره تلفـن : 03132355125
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.