شهاب الدین سهراب خانی

شهاب الدین سهراب خانی
نـام پـزشـک : شهاب الدین سهراب خانی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 101874
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
البرز، کرج، یکشنبه و چهارشنبه ساعت 10تا1، درمانگاه بیمارستان امام علی. شمـاره تلفـن :
البرز، کرج، شنبه و دوشنبه ساعت 1-3، درمانگاه بیمارستان قائم. شمـاره تلفـن :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.