محمد مهدی ادیب سرشکی

محمد مهدی ادیب سرشکی
نـام پـزشـک : محمد مهدی ادیب سرشکی
شمـاره نظـام پـزشکـی : 36618
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
تهران، تهران، میدان ولیعصر، بیمارستان فیروزگر. شمـاره تلفـن : 82141821/82141440
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.