حسین عمارلو

حسین عمارلو
نـام پـزشـک : حسین عمارلو
شمـاره نظـام پـزشکـی : 68707
گـرایـش : فوق تخصص خون و سرطان بالغین


مـراکـز درمـانـی خصـوصـی :

مـراکـز درمـانـی دولـتـی:
زنجان، زنجان، خیابان صفا،(کارگران)، عصر رورهای زوج، کلینیک شفیعیه. شمـاره تلفـن : 02433478360
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.