پزشکـان عضـو انجمـن

نسیم ولی زاده فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
علی شهریاری احمدی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
فریده اکبری فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمد بیگلری فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
سعید رضوی دیزجی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
یوسف روستا فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
پویا اسلامپور فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمد معینی نوده فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
- ورقائی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
شمسی شفیعی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
- آواسیان فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
مازیار مجتبوی نائینی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
همایون شهیدی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
فاطمه معینی نیا فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
غزاله شجاع رضوی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
کیان خداداد فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
تبسم فاخری فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
امیر حسین فقیه فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.