1400/05/09

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به مولتیپل میلوم

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به مولتیپل میلوم

بیشتر

1400/05/07

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به لوسمی میلوبلاستیک حاد

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به لوسمی میلوبلاستیک حاد

بیشتر

1400/05/07

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO  برای مبتلایان به لوسمی میلوییدی مزمن

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO  برای مبتلایان به لوسمی میلوییدی مزمن

بیشتر

1400/04/07

وبینار بررسی (کیس های بالینی سرطان ریه) با همکاری شرکت استرازنکا و انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

وبینار بررسی ( کیس های بالینی سرطان ریه) با همکاری شرکت استرازنکا و انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1399/12/10

جوابیه ی انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران در خصوص اظهاراتی مبنی بر تاثیر پایین شیمی درمانی در درمان سرطان

جوابیه ی انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران در خصوص اظهاراتی مبنی بر تاثیر پایین شیمی درمانی در درمان سرطان

بیشتر

1399/12/02

نقش انکولوژی از راه دور در بیماران مبتلا به سرطان سر وگردن

عصر اطلاعات با رشد معجزه آسای فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز تحول در همه زمینه های حیات بشری همچون مراقبت سلامت گردیده است

بیشتر