1401/02/28

وبینار (MPN Management Forum Discussion)

وبینار (MPN Management Forum Discussion) با همکاری شرکت نوارتیس و انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1401/02/28

وبینار (GVHD Management Forum Discussion)

وبینار (GVHD Management Forum Discussion) با همکاری شرکت نوارتیس و انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/21

برنامه سرطان معده و برنامه سرطان پستان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه سرطان معده و برنامه سرطان پستان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/19

برنامه سرطان پروستات و برنامه پیوند مغزاستخوان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه سرطان پروستات و برنامه پیوند مغزاستخوان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/18

برنامه سرطان لوکمی حاد و برنامه سرطان کولورکتال در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه سرطان لوکمی حاد و برنامه سرطان کولورکتال در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/17

برنامه تازه های هماتولوژی و انکولوژی و برنامه سرطان ریه در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه تازه های هماتولوژی و انکولوژی و برنامه سرطان ریه در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/11/22

یازدهمین کنگره سالیانه پیوند سلول های بنیادی خونساز و سلول درمانی

یازدهمین کنگره سالیانه پیوند سلول های بنیادی خونساز و سلول درمانی با همکاری انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیشتر

1400/09/28

نامه ی انجمن علمی هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران و تقاضای تعویق اجبار حذف نسخه ی کاغذی

با عنایت به ضرورت و التزام پزشکان به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک، با توجه به مشکلات متعددی که در روند اجرا برای همکاران و نیز بیماران در این مدت ایجاد شده است انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران پیشنهاد می دهد

بیشتر

1400/09/21

سمینار حضوری اندیکاسیون های داروی سورافنیب

سمینار حضوری اندیکاسیون های داروی سورافنیب با همکاری انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران در هتل اسپیناس پالاس روز جمعه 1400/9/26 برگزار می گردد.

بیشتر

1400/09/11

وبینار واکسیناسیون در بیماران مبتلا به سرطان و نقص سیستم ایمنی

وبینار واکسیناسیون در بیماران مبتلا به سرطان و نقص سیستم ایمنی، دارای امتیاز باز آموزی . زمان ثبت نام: 12:35 | 1400/09/07 الی 11:00 | 1400/09/11/ زمان برگزاری: 11:00 | 1400/09/11 الی 13:10 | 1400/09/11 زمان آزمون: 13:10 | 1400/09/11 الی 13:10 | 1400/09/14

بیشتر