درباره

ما

درباره

ما

انجمن سرطان شناسی و خون شناسی پزشکی ایران (ISMOH) در سال 2005 تأسیس شد ، یک انجمن علمی غیردولتی است که هدف آن ارتقاء کیفیت پیشگیری ، تشخیص و درمان سرطان و افزایش سطح آگاهی بیماران و جامعه سرطان است. افزایش سطح علمی با برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی و همکاری با سایر زمینه های مرتبط با سرطان. در حال حاضر ، 317 عضو دارد
بیشتر